Infrastruktur

Infrastruktur förenar arkitektur och stadsbyggande och är en viktig del i vårt samhällsbyggande. Terminaler och resecentra är till för alla och behöver vara av högsta kvalitet för att hålla över lång tid. Nedan visar vi ett urval av aktuella projekt.

Lång erfarenhet av samverkan

ABAKO har lång erfarenhet av arbete med infrastruktur. Exempelvis har vi genomfört stationsmiljöer ovan och under jord, resecentra i större och mindre städer, bussterminaler och gångbroar. Infrastrukturprojekt genomförs alltid i samverkan mellan många olika parter. I dessa samverkansprocesser är vi vana att arbeta som spindeln i nätet.
hamlstad_resecentrum_582x288

Gångbro Halmstad Resecentrum

Gångbro mellan Halmstad C och Halmstad Regionbussterminal

Kungälv 190508

Kungälv Resecentrum

En byggnad utformad efter resenärernas rörelsemönster

Station-Haga-582x288

Västlänken Station Haga

Underjordisk station i kulturhistorisk miljö.

Halmstad-regionalterminal-582x582

Halmstad regionbussterminal

Regionbussterminalen är den första etappen i projektet Halmstad resecentrum