Infrastruktur

Infrastruktur förenar arkitektur och stadsbyggande och är en viktig del i vårt samhällsbyggande. Terminaler och resecentra är till för alla och behöver vara av högsta kvalitet för att hålla över lång tid. Nedan visar vi ett urval av aktuella projekt.

Lång erfarenhet av samverkan

ABAKO har lång erfarenhet av arbete med infrastruktur. Exempelvis har vi genomfört stationsmiljöer ovan och under jord, resecentra i större och mindre städer, bussterminaler och gångbroar. Infrastrukturprojekt genomförs alltid i samverkan mellan många olika parter. I dessa samverkansprocesser är vi vana att arbeta som spindeln i nätet.

Järnvägsplan Almedal-Mölndal, Mölndal station

Järnvägsplan Almedal-Mölndal, Mölndal station

Skärmtak, Hållplats Nordstan, Göteborg

Skärmtak, Hållplats Nordstan, Göteborg

Gångbro Halmstad Resecentrum

Gångbro mellan Halmstad C och Halmstad Regionbussterminal

Kungälv Resecentrum

En byggnad utformad efter resenärernas rörelsemönster

Västlänken Station Haga

Underjordisk station i kulturhistorisk miljö.

Halmstad regionbussterminal

Regionbussterminalen är den första etappen i projektet Halmstad resecentrum