Om ABAKO

Tillsammans är hållbart

Vår vision är att förverkliga nyskapande och funktionell arkitektur som berikar allas vardag. Med nyfikenhet och lång erfarenhet utmanar vi det konventionella. Vi vill alltid arbeta i nära dialog med beställare, brukare och konsulter. Tillsammans kan vi hitta långsiktigt hållbara lösningar.

Vår bredd ger oss helhetssyn

Vi arbetar med uppdrag inom arkitekturområdets hela bredd – infrastruktur, bostäder, skolor, vård, evenemang och fritid, handel, stadsbyggnad och inredning. Det ger oss helhetssyn och fördjupad kunskap.

Många av oss är specialiserade inom ett av områdena, men alla arbetar också inom flera olika områden. I varje uppdrag kombinerar vi våra olika kompetenser för att skapa bästa möjliga förutsättningar att lösa de specifika utmaningarna.

 

 

Vi äger företaget tillsammans

På ABAKO äger och driver vi företaget tillsammans. Visioner och övergripande frågor beslutas gemensamt. Vår organisationsform ger hög trivsel, låg personalomsättning och leder samtidigt till extra stort engagemang i uppdragen.