”Återbruk bör det pratas mer om”

Sedan i höstas hittar man Jennie Selvefors på ABAKO-kontoret. Hon kommer närmast från QPG Arkitektur, men har också varit verksam som arkitekt Schweiz. – Där var det andra standarder och normer än i Sverige, vilket är kul att ha med sig…
Läs hela nyheten

Fler boendeformer och ökad trivsel i Bergsjön

I stadsdelen Bergsjön i nordöstra Göteborg har flera insatser med ny bebyggelse gjorts för att öka tillgängligheten och skapa en trevligare atmosfär. För ABAKO har det inneburit flera uppdrag i området kring Kosmosgatan, som nu får en mer varierad karaktär…
Läs hela nyheten

Arkitektur för isolerad verksamhet

– Det har varit en lång resa, både när det gällde att få ett beslut om byggnationen från regionen och med alla steg som byggprocessen ska igenom. Med den här typen av verksamhet, där patienterna måste isoleras, blir det många faktorer…
Läs hela nyheten

Äntligen tillsammans!

Efter samling vid kontoret på Kämpegatan och instruktioner om hur 35 personer kan cykla säkert tillsammans, trampade vi över den nya Hisingsbron och kunde konstatera att den är betydligt mer lättcyklad än sin föregångare.  Vi såg fina bostäder i Brämaregården,…
Läs hela nyheten