Slutspurt i Stigbergshyllan

På en mycket brant tomt mellan Kjellmansgatan och Stigbergsliden bygger Sverigehuset 187 nya bostadsrätter fördelat på två byggnadskroppar. I projektet ryms även en affärslokal mot Stigbergsliden och på taket till huset mot Kjellmansgatan en gemensamhetsanläggning för lägenheterna, med festlokal och…
Läs hela nyheten

Nya järnvägen mellan Göteborg och Borås

Järnvägen är en central del i att skapa förutsättningar för fortsatta koldioxidminskningar i samhället och den nya stambanan kommer att ge bättre möjligheter för klimatsmart resande framöver, säger Anna Forslund, kundansvarig för stora infrastrukturprojekt på Ramboll Sverige. Förutom Ramboll och…
Läs hela nyheten

Möt vår kontorschef!

I grunden är Elina miljöplanerare som under merparten av sitt yrkesliv jobbat som konsult inom miljö och hållbarhet i arkitekt- och samhällsbyggnadsbranschen. Hon har också haft ledande roller som avdelningschef för Miljö och samhälle på WSP och som VD för…
Läs hela nyheten