Evenemang & fritid

Evenemangs- och fritidslokaler är platser för möten. Platser för stora och små tillfällen, för vardag och fest. Det är byggnader som ska samverka med det publika stadsrummet, rymma stora publikflöden och tillföra något till staden. Vi följer ofta projekten från tidiga idéskisser till färdiga byggnader – i allt från stora nybyggnationer till små ombyggnader. För att ge projekten ekonomisk bärkraft är kärnan ofta att hitta ett effektivt lokalutnyttjande genom att skapa flexibla miljöer som kan nyttjas av olika aktörer under hela dygnet.

Inbjudande byggnader som är till för alla

Tillgänglighet är extra viktigt i publika byggnader. Vi har stor erfarenhet av att både arbeta med att utforma nya byggnader som på ett naturligt sätt är tillgängliga för alla och att anpassa befintliga byggnader efter dagens krav. Tillgänglighet handlar också om att alla ska känna sig välkomna. Det ska vara inbjudande och trivsamt - för att främja en aktiv fritid för alla. Nedan visar vi ett urval av aktuella projekt.