Handel & Kontor

ABAKO arbetar med utveckling och projektering av stora och små handelsplatser och kontorsbyggnader. Vi har erfarenhet av projektens alla skeden – från tidiga idéskisser och utredningar till slutlig detaljprojektering och hyresgästanpassning. Vi har även lång erfarenhet av detaljplanearbete för nya handelsetableringar. Nedan visar vi ett urval av aktuella projekt.

Från kommersiell vision till fungerande verklighet

Vår styrka är att utgöra det kitt som gör att en kommersiell vision kan förvandlas till en välfungerande verklighet. Vi arbetar bland annat med aktivitetsbaserade arbetsplatser, A2, där kontorsmiljöerna designas för att stödja medarbetarnas olika behov och aktiviteter. Trivselfaktorn på arbetsplatsen är välgörande både för arbetstagaren och företaget, och ger mätbar ekonomisk vinning.