Handel & Kontor

ABAKO arbetar med utveckling och projektering av stora och små handelsplatser och kontorsbyggnader. Vi har erfarenhet av projektens alla skeden – från tidiga idéskisser och utredningar till slutlig detaljprojektering och hyresgästanpassning. Vi har även lång erfarenhet av detaljplanearbete för nya handelsetableringar. Nedan visar vi ett urval av aktuella projekt.

Från kommersiell vision till fungerande verklighet

Vår styrka är att utgöra det kitt som gör att en kommersiell vision kan förvandlas till en välfungerande verklighet. Vi arbetar bland annat med aktivitetsbaserade arbetsplatser, A2, där kontorsmiljöerna designas för att stödja medarbetarnas olika behov och aktiviteter. Trivselfaktorn på arbetsplatsen är välgörande både för arbetstagaren och företaget, och ger mätbar ekonomisk vinning.
sillfabriken_582x288

Sillfabriken, Göteborg

Om- och tillbyggnad till flexibla kontor

regionens-hus_interior_entre_582x582

Regionens hus, Skövde

Nytt "vardagsrum" med egen identitet.

kupolen_582x288

Kupolen köpcentrum, Borlänge

Utredningsskisser och parallellt uppdrag för Kupolen köpcentrum i Borlänge

allum_day_582x582

Allum köpcentrum, Partille

Utbyggnad av Allum köpcentrum i Partille