Maria Station, Helsingborg

Hösten 2016 deltog Abako i ett parallellt uppdrag för gestaltninga av tre pendeltågsstationer i nordvästra. Skåne. Abako fick därefter förtroende att arbeta vidare med mer detaljerad utformning av Maria Station. Det starkaste greppet i förslaget handlade om hur man utvecklar barriären som den upphöjda järnvägen skapar till ett positivt stadsrum som kan berika och samverka med den planerade kvartersutbyggnaden utmed stationen.

 

Rubrik

Rubrik

Beställaren uppskattade Abakos hantering av slänterna upp till stationen och grönstråket med mötesplatser.

Vill du veta mer om Maria Station, kontakta gärna mig!

Rubrik

Rubrik

Den ljusa och moderna karaktären vid entréerna bedömdes också passa väl in i den moderna stadsdel som byggs runt stationen i norra Helsingborg.