Järnvägsplan Almedal-Mölndal, Mölndal station

Trafikverket utreder utbyggnad av järnvägen mellan Göteborg och Borås. Som en del av detta arbetar ABAKO tillsammans med Ramböll och Tyréns  med att ta fram järnvägsplan inklusive systemhandling och gestaltningsprogram för delsträckan Almedal-Mölndal. ABAKO:s arbete är huvudsakligen fokuserat kring utbyggnaden av Mölndal station och dess framtida kopplingar till centrala Mölndal. Det är en oerhört komplex situation kring stationen med motorvägen på ena sidan, ett stort stadsutvecklingsprojekt på andra sidan och en vägbro med bussterminal som plattformsförbindelse. Utöver samarbetet med de olika teknikdisciplinerna inom konsultgruppen är ABAKO aktiva i samverkansprocessen med Mölndals stad och Västtrafik.

Beställare/Byggherre: Trafikverket (ABAKO är underkonsulter till Ramböll Sverige AB)
År: 2022 - pågående