Skärmtak, Hållplats Nordstan, Göteborg

Byggherre/Beställare: Västfastigheter/Västtrafik
År: 2019-2021

Nya tak över väntande resenärer

Nya tak över väntande resenärer

Den nya hållplatsen tillsammans med en ny platsgestaltning genom Göteborgs Stad och nedfarten från nya Hisingsbron ger plats för nya generösa gångstråk och kopplar samman Stationsområdet med centrala Göteborg och bildar en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken.

En böljande undersida av trälameller

En böljande undersida av trälameller

De nya skärmtaken utmed hållplatserna blir en tydlig markör i stadsrummet. De får en unik karaktär genom den fasetterade och böljande undersidan av trälameller. Skärmtakets ändar viks upp i en inbjudande gest mot gångstråken mellan Centralstationen och Nordstan. Belysningen sitter ovanför trälamellerna och sprider ett varmt ljus över hållplatsen när det är mörkt runtomkring.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med gestaltning av resandemiljöer?