Kungälv Resecentrum

Resecentrumbyggnaden är formad som en öppen portal av stål som binder samman stadsbussar på kongahällagatan, dockande regionbussar och expressbussar på motorvägen. Ambitionen bakom resecentret är att kombinera stark identitet med hög komfort effektivitet och trygghet i framförallt vardagsresandet.

En samlande knutpunkt

En samlande knutpunkt

Kungälvs nya resecentrum samlar busstrafiken i Kungälv strategiskt i ett läge där även expressbussar som trafikerar motorvägshållplatserna utmed E6 kan inlemmas. Resecentret ligger också strategiskt utmed Kongahällagatan, centralt mellan Kungälvs centrum i öster och västliga stadsdelar som Komarken. Utmed Kongahällagatan växer Kungälv med en intensiv bostadsutbyggnad och ett nytt regionalt köpcentrum mitt emot resecentret.

En port och ett landmärke

En port och ett landmärke

Resecentrumbyggnaden ska annonserar sin viktiga funktion både från E6 och utmed Kongahällagatan. Byggnaden har därför getts en expressiv form, delvis inspirerad från Bohus fästnings skarpskurna, gräsklädda murkrön. Byggnadens gavlar och tak bildar en portal klädd med s k rosttrögt stål (Corténstål) som binder samman Kongahällagatan och den lägre liggande bussplanen för dockande regionbussar. Byggnadens långsidor är glasade för överblick och genomsikt. I byggnaden skall resenärerna kunna vänta, fika, handla i kioskbutiken och få information.

"Byggnadens yttre och inre är utformat efter resenärernas rörelsemönster"

Från söder syns den sedumklädda takytan.

Från söder syns den sedumklädda takytan.

Västtrafik är byggherre för resecentrumbyggnaden. Markanläggningen byggs och projekteras av Kungälvs kommun. Byggnaden kommer att byggas under 2016-17.