Varberg station, Varbergstunneln

Abako har arbetat med Varbergstunneln under lång tid, först i systemhandlingsskedet som underkonsulter till Tyréns och sedan i bygghandlingsskedet som underkonsulter till Implenia.

Första skedet, 2014-2015, innebar framtagande av järnvägsplan inklusive gestaltningsprogram och systemhandling för Varbergstunneln. ABAKO:s arbete hade tyngdpunkt i utformningen av Varberg station i centrala Varberg. Arbetet med gestaltningsprogram genomfördes i nära samarbete med Varbergs kommun, som parallellt med järnvägsplanen tog fram detaljplan och kvalitetsprogram för stationsområdet. Uppdraget innefattade även övergripande utformning av ytor för lokal- och regionbussar, bil- och cykelparkering samt resenärsservice.

Andra skedet, 2018-2022, innebar framtagande av bygghandling för Varberg station/Varbergstunneln i samarbete med övriga teknikkonsulter.

Kontakta gärna mig om du vill veta mer om hur ABAKO arbetar med infrastrukturprojekt från tidiga skisser till färdig station.