Vård

Vårt mål är att skapa hälsobefrämjande vårdmiljöer där patienterna tillfrisknar och personalen trivs. ABAKO har lång erfarenhet av att utveckla lokaler för vård och omsorg. Vi arbetar med sjukhus, äldreboenden, vårdcentraler och särskilda boenden. Nedan visar vi ett urval av aktuella projekt.

Vi utgår alltid från brukarna

ABAKO är med hela vägen, från tidig utredning till projektering. Vår styrka är att arbeta med brukardialog. Tillsammans med personalen skapar vi miljöer som stödjer och utvecklar verksamhetens arbetsmetoder.  
Exteriör_582x582

Nya Infektion vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås

Nya Infektion vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås

Hus-26-582x582

Trapphus, Hus 26, Lidköpings sjukhus

Trapphus, Hus 26, Lidköpings sjukhus

Skaraborgs_sjukhus-582x582

Skaraborgs sjukhus, Skövde

Skaraborgs sjukhus, Skövde

ostra_582x288

Ny Akutmottagning, SU Östra

Ny akutmottagning, SU Östra sjukhuset, Göteborg

Operationsmottagning_582x582

Operationsmottagning, SU Östra

Operationsmottagning Östra, SU Östra sjukhuset, Göteborg

Ingseredshemmet_582x288

Ingseredshemmet, Stadsmissionen

Vårdbostäder i grön omgivning