Halmstad regionbussterminal

Första etappen i utvecklingen av Halmstad resecentrum

Regionbussterminalen är en dockningsterminal under ett oklimatiserat skärmtak. Stor vikt har lagts vid att studera vindkomforten för att skapa goda väntmiljöer för de resande. Skärmtaket består av en betongkonstruktion där ovansidan är klädd med sedumtak och undersidan är facetterad betong. Taket genombryts på flera ställen av lanterniner som för ned dagsljus till resandemiljön.

I den första etappen ingår även en gångbro över bangården. Halmstad resecentrum kommer i framtiden att ansluta till den nya resecentrumbyggnaden vid Laholmsvägen.

Nominerades till Ljuspriset 2012

Nominerades till Ljuspriset 2012

Undersidan av betongtaket har fått en facetterad yta som skapades i gjutprocessen. Ytorna har sedan målats i olika toner. Ljussättningen har utförts med skicklig hand och resultatet är vi riktigt stolta över.

ABAKO har specialritat armaturerna

ABAKO har specialritat armaturerna

Stora lampor som ger ljus och trevnad hänger över väntpunkterna.

Vill du veta mer om Halmstad regionbussterminal? Kontakta gärna mig.

Levande ytor dygnet runt

Levande ytor dygnet runt

Kombinationen av form, kulör, artificiellt ljus, väder och naturligt ljus ändras över dygnet och skapar nya intryck.