Nya Infektion vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås

Projektet består i en total ombyggnation av den befintliga byggnaden och en stor tillbyggnad där slutresultatet är en infektionsklinik med egen ny identitet där nytt och gammalt smälter ihop till en helhet.

I den nya byggnaden samlas infektionssjukvården på SÄS till en avdelning med 28 vårdplatser, där alla vårdrum utrustas lika med både invändiga och utvändiga slussar för att kunna isolera smittsamma patienter.

Huvudkonceptet för byggnaden bygger på att tillgång till natur och dagsljus främjar både läkandet och människors välbefinnande i vardagen.

Huvudentré

Huvudentré

Huvudentrén till nya infektion.

ljusgård

ljusgård

Direkt innanför huvudentrén möts man av ljusgården och trädgården – där trappan leder upp till vårdavdelningen.

Vårdavdelning

Vårdavdelning

Byggnaden är utformad utifrån organisationen av vårdavdelningens fyra vårdenheter och att skapa små översiktbara enheter med tydlig identitet och tillhörighet för de patienter som vistats där.

I mitten av byggnaden finns en ljusgård med glastak som både ger orienterbarhet och dagsljus till annars mörka lokaler. Bilden visar sittytan vid teamstationens arbetsstation.

Vill du veta mer om Nya Infektion vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, kontakta gärna mig!

Vårdrum

Vårdrum

Eftersom många patienter som vårdas på Nya Infektion måste isoleras utformas rummen för att vara vilsamma och ha mesta möjliga kontakt till dagsljus och naturen utanför.

Vårdrummen har en hotelltouch med softa färgtoner som kan komma att upplevas som avstressande.

Situationsplan

Situationsplan

Huvudentrén för både mottagning och vårdavdelning nås från parkeringen.

Mellan två vårdflyglar bildas mindre gårdar som kommer att utformas olika beroende på dess läge. Från alla rum har man utblickar på olika sorts natur.

Gårdarnas teman är: Klippträdgården, Gläntan , Skogen, Parken .