Trapphus, Hus 26, Lidköpings sjukhus

Nytt tillgängligt trapphus

Hus 26 på Lidköpings sjukhus innehåller en personalrestaurang på övre plan. ABAKO har ritat en ny byggnadsvolym som innehåller trappor och hiss samt en ny entré till hela byggnaden.

Landskapsblommor

Landskapsblommor

Varje våningsplan i trapphuset har fått varsin landskapsblomma vid ingången till hissen.

Vilplan

Vilplan

På baksidan till hisschaktet är en hel ”skolplansch” avbildad med alla delar av växten ljung som kan ses från hospice trädgård.

Vill du veta mer om Trapphus, hus 26? Kontakta gärna mig.

Dekormålning

Dekormålning

Blommorna är målade direkt på väggen av Celander AB utifrån Abakos idékoncept.

Trapphus

Trapphus

Trapphuset är byggt intill trädgården till ett hospice och är utformat med hänsyn till de boende där. Längs vajrar på trapphusets långsida kommer pipranka att klättra upp.