Operationsmottagning, SU Östra

SU Östra sjukhuset

Hösten 2014 invigs nya lokaler för Operationsmottagning Östra. Med detta förbättras och effektiviseras vårdkedjan för den patient som skall genomgå planerad kirurgi. Målet är att de flesta patienter ska kunna gå direkt till operationsavdelningen istället för att läggas in på vårdavdelning innan operation utförs.

Säkrare vårdkedja

Säkrare vårdkedja

Vårdkedjan blir säkrare, patienterna vistas mindre tid i sjukhusmiljö och kan sova sista natten inför kirurgin hemma i sin egen trygga miljö.

Väntrum

Väntrum

Öppet samband mellan korridor och väntrum ger överblick och ljusa rum.

Vill du veta mer om operationsmottagning Östra? Kontakta gärna mig.

Naturen skapar avslappnad miljö

Naturen skapar avslappnad miljö

I utformandet av lokalerna har belysning, kulörer och material från naturen fått stå i centrum för att skapa den lugna och trygga miljö som patienten inför och efter sin operation behöver.

God överblick

God överblick

Från Bryggan har personalen god visuell kontakt med väntrummet, där patienten vilar inför och återhämtar sig efter sin operation.