Handel & Kontor

ABAKO arbetar med utveckling och projektering av stora och små handelsplatser och kontorsbyggnader. Vi har erfarenhet av projektens alla skeden – från tidiga idéskisser och utredningar till slutlig detaljprojektering och hyresgästanpassning. Vi har även lång erfarenhet av detaljplanearbete för nya handelsetableringar. Nedan visar vi ett urval av aktuella projekt.