Kupolen köpcentrum, Borlänge

Utredningsskisser och parallellt uppdrag

Kupolen är Dalarnas största köpcentrum. Den stora kupolen invigdes 1991 som en arena för sport och TV-evenemang.
Steen & Ström har utvecklat den karaktäristiska byggnaden och skapat en unik handelsplats. ABAKO:s uppdrag gick ut på att utreda hur Kupolen och det angränsande handelsområdet skulle kunna utvecklas.

Tydliga entréer och en karaktäristisk fasad

Tydliga entréer och en karaktäristisk fasad

Hösten 2013 deltog vi ett parallellt uppdrag för gestaltning av Kupolens utbyggnad. Förslaget innebar nya entréer gestaltade som lyktor som möter besökaren. Fasadmönstret återspeglar den mångfald och färgrikedom som ryms inne i Kupolen. Den metalliska känslan och uttrycket i glasfasaden anspelar på traktens näringar inom gruv- och stålindustrin.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med utveckling av handelsområden? Kontakta gärna mig.

En sammanhållen helhet

En sammanhållen helhet

Förslaget i det parallella uppdraget innebar att det gamla och nya Kupolen knöts ihop till en enhet med nya tydliga kundvarv. Byggnadens runda form lyftes fram i de allmänna ytornas formspråk med runda platser, möbler och öppningar mellan våningsplanen.

Utredningsarbete kring hela handelsområdet

Utredningsarbete kring hela handelsområdet

Det parallella uppdraget föregicks av ett utredningsarbete kring hela Kupolenområdets utveckling. Vi studerade olika alternativ för utbyggnad av volymhandel, principer för parkeringslösningar, kopplingar till stadens stråk och struktur med mera. Resultatet av vårt arbete låg sedan som grund till det parallella uppdraget.