Regionens hus, Skövde

Enkelt & värdigt i centrala Skövde

Vårt förslag till ett nytt och samlat Regionens hus i Skövde innebar att vi tog oss an en dubbel utmaning. Uppgiften var att skapa ändamålsenliga lokaler i en byggnad vars framtoning återspeglar verksamheten. Samtidigt innebar valet av plats att i samarbete med Skövde kommun ta ansvar för en centralt och strategiskt belägen tomt som under lång tid väntat på en uppgift som motsvarar dess framträdande läge. Närhet till centrum ger en bra förankring i staden och dess utbud. Högskolan ligger ett stenkast bort. Mötet med staden är viktigt. Byggnadens entré är placerad i det sydvästra hörnet – mot stadskärnan och resecentrum.

Entrétorg

Entrétorg

Byggnadens storlek och dignitet kräver en platsbildning framför entrén – ett entrétorg – som får såväl dynamik som mänsklig och välkomnande höjdskala av en flankerande matsal. Arkitekturen är enkel, lugn och värdig. Tegelfasaden bildar ett regelbundet nät kring generösa fönsteröppningar som öppnar byggnadens verksamhet mot omgivningen.

Entréhall

Entréhall

Byggnaden öppnar sig på ett välkomnande sätt med en ljus och luftig entréhall. Interiören präglas av ett spel mellan öppna och slutna ytor, rymd och intimitet, ljusa och dämpade miljöer, samt värme och fräschör i material och färg, vilket gör den intressant, omväxlande och väl balanserad.

"Eftersom omgivningen är brokig har vår strävan varit att lugna ned och kitta samman – och samtidigt ge byggnaden den starka egna karaktär som både platsen och Regionens hus fordrar ."

Flexibla våningsplan

Flexibla våningsplan

Varje våningsplan rymmer 80 arbetsplatser indelade i fyra enheter kring två ljusgårdar. Enheternas storlek kan varieras steglöst från 14 arbetsplatser till ett helt (eller flera) våningsplan – var och en med egen låsbar entré.