Sillfabriken, Göteborg

Om- och tillbyggnad

Vid Älvsborgsbrons södra fäste, i det livaktiga området Röda Sten , nära Klippans kulturreservat ligger Sillfabriken. Huset byggdes 1949. Nu när industriepoken är förbi ska byggnaden anpassas till moderna och kreativa företags behov.

På Castellums webbplats finns ytterligare information och bilder:

castellum.se/vara-projekt/sillfabriken-goteborg/

 

Flexibla kontorsytor

Flexibla kontorsytor

Ett tiotal hyresgäster, kontor och lättare tillverkningsföretag ryms i huset. Den nya tillbyggnaden är den entréhall från vilken man når alla verksamheter.

Vill du veta mer om Sillfabriken? Kontakta gärna mig.

Entréhall

Entréhall

Glaspartiet signalerar en ny tid samtidigt som den ger associationer till såväl fisknät och fiske som 1900-talets uppglasade industriarkitektur.