Allum köpcentrum, Partille

Ett levande köpcentrum mitt i centrum

Allum i Partille är ett av Västsveriges största köpcentrum. ABAKO var med i projekteringen av dagens Allum, som stod klart 2006. Bara några år senare engagerades ABAKO återigen för att skissa på hur köpcentrumet skulle kunna expandera.

Tillbyggnad vid Kyrktorget

Tillbyggnad vid Kyrktorget

Steen & Ström planerade att bygga ut köpcentrumet i fyra plan med en ny generös entré mot Kyrktorget och på så sätt bättre koppla till Partille centrum. ABAKO arbetade med programskiss, detaljplaneunderlag, programhandling och systemhandling.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med utveckling av handelsområden? Kontakta gärna mig.

Ett levande köpcentrum mitt i centrum

Ett levande köpcentrum mitt i centrum

Allum knyter ihop norra och södra Partille med handelsytor i tre plan som bryggar över motorvägen. Det finns parkering på alla nivåer och entréer åt alla håll. I köpcentrumet ligger också Partille bussterminal, vilket gör det till en extra viktig nod i Partille centrum. ABAKO har varit med som Allums arkitekter och utvecklat köpcentrumet successivt sedan det öppnade.