Kungsfors köpcentrum - modern handel i historisk industrimiljö

2004 avvecklades anrika Kungsfors fabriker i Skene och fastigheten köptes ett par år senare av entreprenören Hans-Erling Andersson. ABAKO har sedan dess arbetat med att utveckla fastigheten med allt från skola och vårdlokaler till utvecklingen av ett helt nytt handelscentrum. Efter många års skiss- och utredningsarbete invigdes Kungsfors köpcentrum våren 2019.

Modern handel i historisk industrimiljö

Modern handel i historisk industrimiljö

Köpcentrumet är inrymt i flera av de gamla fabrikslokalerna som knyts samman med en ny tillbyggnad. Med mörkgrå fasad kontrasterar det nya fint mot de äldre gula tegelfasaderna. Färgglada glas i fasaden ger ett livfullt uttryck både utåt och inåt. Betonggolvet anspelar på byggnadens industriella arv, samtidigt som det är modernt och elegant.

Textila referenser

Textila referenser

Det gamla spinneriet går igen på flera sätt och vi har jobbat mycket med textila referenser invändigt. För att ta tillvara entréhallens rymd och ge en luftig, textil känsla är undertaket av vit streckmetall, med allt vitmålat ovan. Streckmetallen förs ner som vertikala paneler, en tolkning av gardiner, för att förstärka rummets höjd.

En utmaning var att få en bra akustik i entréhallen. Lösningen blev att arbeta med enkla vita akustikplattor och standardprofiler på ett helt nytt sätt. Genom att klä hela väggarna med skivor som skurits i varierade bredder och avgränsa dem ljusgrå profiler skapades ett varierat, sobert mönster som påminner om trådarna i ett tyg.

Vill du veta mer om ABAKO:s arbete med Kungsfors köpcentrum?

Specialritade möbler

Specialritade möbler

Som accent och blickfång i entréhallen står tre stora sittmöbler med integrerade blomsterlådor i gulmålad plywood. Möblerna sicksackar sig fram genom entréhallen och styr därmed flödena och skapar mysiga rumsligheter. Karaktärsstarka armaturer över sittplatserna skapar en varierad rumslighet i entréhallen.