Skaraborgs sjukhus rustar för framtiden

ABAKO hade en nyckelroll när Skaraborgs sjukhus i ett tidigare projekt genomgick en omgestaltning med syfte att modernisera och utveckla vårdverksamheten. Nu genomförs ett upprustningsprojekt som ska modernisera och lyfta byggnaden ytterligare en nivå och även där är ABAKO involverade….
Läs hela nyheten

”Det är en skyldighet som byggingenjör”

Efter uppväxt och byggingenjörsutbildning i Skottland flyttade Thomas Collins till Sverige och har nu 15 år i yrket bakom sig. I november anslöt han till ABAKO efter att närmast ha arbetat på Semrén & Månsson. – Jag hade hört mycket gott…
Läs hela nyheten

Corona-anpassad arkitektur

Den rådande pandemin har haft självklar påverkan på utformningen av olika lokaler vid nybyggnationer och ombyggnationer. Det gäller naturligtvis inte minst inom sjukvården. Gemensamma personalytor och väntrum är en trend som nu får stå tillbaka för att öka avstånden och…
Läs hela nyheten

Tyck till om Kungsbackas nya stadsdel

I två sammanlänkade kvarter i Kungsbacka, Valand och Ejdern, ska bland annat nya bostäder, verksamhetslokaler och mötesplatser uppföras. Dessa kvarter ska också länkas samman på ett bättre sätt med innerstaden på östra sidan av Kungsbackaån. Valandprojektet pågår sedan flera år…
Läs hela nyheten

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Istället för julblomma och julkort har vi i år skänkt pengarna till Stadsmissionens fina arbete med att hjälpa barnfamiljer.