Aktivitetsbaserad region i Skövde

Tolv förvaltningar som tidigare har funnits på olika adresser har nu flyttat in i Regionens Hus i Skövde. Det innebär inte bara en ny arbetsplats, utan även nya arbetsformer. ABAKO har inrett lokalerna för ett aktivitetsbaserat arbetssätt och en viktig…
Läs hela nyheten

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. I över 45 år har vi bistått människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer, oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Läkare Utan…
Läs hela nyheten

Bron mellan arkitektur och konstruktion

Efter sex år på Sweco är nu Malin Mirsch ny arkitekt på ABAKO. Som infrastrukturspecialist lockade kontorets starka kompetens inom området. – ABAKO är ett av få kontor i Göteborg som har en utvecklad nisch mot infrastruktur. Även om det är…
Läs hela nyheten

Östra sjukhusets nya hjärta

Förra två år sedan påbörjade ABAKO i samarbete med Link arkitektur, utformningen av Östra sjukhusets nya försörjningskvarter. Syftet är att modernisera försörjningsprocessen och därigenom ge vårdpersonalen mer tid till patientnära arbete. Den stora spännvidden på verksamheterna som ska använda lokalerna…
Läs hela nyheten

”Framgångsfaktor för hela staden”

På Korsvägen sammanstrålar ett flertal buss- och spårvagnslinjer, vilket gör platsen till en viktig bytespunkt. Västlänkens underjordiska station kommer att öka Korsvägens betydelse ytterligare och ABAKO har lämnat in en programhandling för den nya resecentrumbyggnaden. – Vi har höga ambitioner med…
Läs hela nyheten