Bron mellan arkitektur och konstruktion

Efter sex år på Sweco är nu Malin Mirsch ny arkitekt på ABAKO. Som infrastrukturspecialist lockade kontorets starka kompetens inom området. – ABAKO är ett av få kontor i Göteborg som har en utvecklad nisch mot infrastruktur. Även om det är…
Läs hela nyheten

Östra sjukhusets nya hjärta

Förra två år sedan påbörjade ABAKO i samarbete med Link arkitektur, utformningen av Östra sjukhusets nya försörjningskvarter. Syftet är att modernisera försörjningsprocessen och därigenom ge vårdpersonalen mer tid till patientnära arbete. Den stora spännvidden på verksamheterna som ska använda lokalerna…
Läs hela nyheten

”Framgångsfaktor för hela staden”

På Korsvägen sammanstrålar ett flertal buss- och spårvagnslinjer, vilket gör platsen till en viktig bytespunkt. Västlänkens underjordiska station kommer att öka Korsvägens betydelse ytterligare och ABAKO har lämnat in en programhandling för den nya resecentrumbyggnaden. – Vi har höga ambitioner med…
Läs hela nyheten

Nätverk för bättre vårdmiljöer

Den nationella mötesplatsen Forum Vårdbyggnad har under ett flertal år arbetat för att utveckla de fysiska miljöerna inom vård och omsorg. Det har mynnat ut i lokala forum och i Göteborgsregionens Lokala forum för vårdbyggnad väst är ABAKO en av…
Läs hela nyheten

Bokcirkel som engagerar

– Vi har haft bokcirkeln sedan 2014 och upplägget just nu är att vi läser en bok och ser en film varje termin. Beroende på vad vi läser eller ser kan vi ha en workshop eller som sist ett studiebesök…
Läs hela nyheten