Byggstart för skolprojekt med återbruk

Byggstart för skolprojekt med återbruk

Nu startar ombyggnaden av Carl Johanskolan i Karlsborg. När projektet startade för ett par år sedan övervägde kommunen att riva skolan för att ge plats åt nya byggnader. Men efter en grundlig process med utredningar och konstruktiva dialoger har det nu landat i ombyggnad och endast mindre tillbyggnader.

– Vi är glada över att ha kunnat bidra till att hitta kvaliteter i de befintliga byggnaderna att ta tillvara och förädla. Att återbruka det redan byggda är en av nycklarna till en mer hållbar framtid, säger Maria Niklasson, ansvarig arkitekt på ABAKO. Våra ledord i detta projekt har varit förnya, förbättra och förädla.

Renoveringen har ett självklart pedagogiskt och socialt fokus där ytor för studier, samvaro och kreativa möten blir viktiga inslag. Bland annat ska den så kallade övningsbyggnaden genomgå en större förändring med flera olika mötesplatser, en mini-aula, en större hemkunskapssal och möjlighet till ökad samverkan inom slöjdämnena.

Entréerna till såväl övningsbyggnaden som huvudbyggnaden får även de en välbehövlig ansiktslyftning och i direkt anslutning till huvudentrén skapas ett inbjudande och lättillgängligt skolbibliotek.

Projektet genomförs som ett partneringprojekt, i tät samverkan mellan entreprenören Brixly, Karlsborgs kommun och ABAKO.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Hitta en medarbetare