Maffig rubrik och viktigt ämne i senaste Arkitekten!

Maffig rubrik och viktigt ämne i senaste Arkitekten!

Tidningen Arkitekten undersöker jämställdheten på de störta partnerägda arkitektkontoren i Sverige. I denna konstateras att trots att kvinnorna är i majoritet bland de anställda är männen i majoritet bland ägarna. ABAKO utgör ett exempel på motsatsen som ”ett få av företag i Arkitektens undersökning där kvinnorna är i majoritet även i ägandet.”

Och det stämmer. På ABAKO är hela 69% av delägarna kvinnor. Detta är inte ett strategiskt val utan olika omständigheter har gjort att det är så, just nu. Beaktat det faktum att kvinnor är i klar majoritet i branschen generellt och på utbildningarna specifikt, är vår ägar- och ledningsstruktur också hyfsat representativ gentemot verkligheten. Under ABAKOs snart 50-åriga historia har dock denna fördelning varierat från att inledningsvis ha bestått enbart av män, till att under lång tid ligga på runt 50/50 och till dagens läge med övervägande andel kvinnor.

Oavsett vår position på jämställdhetsfronten för stunden, har vi sedan start med oss en stark kollektivistisk och solidarisk värdegrund. Med denna i dna:t fortsätter vi att verka för vårt överordnade mål om en jämlik organisation som är väl balanserad gentemot den omvärld vi verkar i. En sådan balans gör, i linje med det Amanda Lundeteg från Allbright betonar i artikeln, att vi kan fatta klokare och mer framtidssäkra beslut. Vår värdegrund är också anledningen till vårt stora fokus på och engagemang för samhällsviktig arkitektur, arkitektur som gör gott för en mångfald av människor.

Varmt tack till @arkitekten för äran att få ge inspel i ett så viktigt sammanhang som detta.

Ps. Enligt artikeln är vi 26 anställda. Denna siffra innefattar enbart anställda delägare. Inkluderar vi övriga anställda är vi närmare 35.

ABAKO_Arkitekten 3_1180    ABAKO_Arkitekten 2_1180

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Hitta en medarbetare