Möt vår kontorschef!

Möt vår kontorschef!

I grunden är Elina miljöplanerare som under merparten av sitt yrkesliv jobbat som konsult inom miljö och hållbarhet i arkitekt- och samhällsbyggnadsbranschen. Hon har också haft ledande roller som avdelningschef för Miljö och samhälle på WSP och som VD för MARELD landskapsarkitekter. Elina brinner för en hållbar samhällsutveckling och det hon kallar för empatiska affärer i alla led, något som också varit i fokus för det egna bolag hon varit verksam i under senare tid. Hon kommer fortsatt att verka för detta, men från och med 28 mars i år gör hon det tillsammans med oss på Abako och i rollen som kontorschef.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Hitta en medarbetare