Slutspurt i Stigbergshyllan

Slutspurt i Stigbergshyllan

Det är med stor glädje och stolthet vi på ABAKO nu befinner oss i slutspurten av projekteringen av projektet Stigbergshyllan, som funnits på ritbordet i snart 20 år.
- Att få följa ett projekt genom alla dess faser under nästan två decennier är ett privilegium som är få arkitektkontor förunnat idag, säger arkitekten Sandra Kuylenstierna.

På en mycket brant tomt mellan Kjellmansgatan och Stigbergsliden bygger Sverigehuset 187 nya bostadsrätter fördelat på två byggnadskroppar. I projektet ryms även en affärslokal mot Stigbergsliden och på taket till huset mot Kjellmansgatan en gemensamhetsanläggning för lägenheterna, med festlokal och spa.

Idén att bebygga tomten bredvid STF:s hus på Stigbergsliden uppstod 2003 i samband med en förfrågan till ABAKO från STF:s vandrarhem om en utbyggnad av deras lokaler. ABAKO:s dåvarande kontorsgranne Sverigehuset bjöds in i tankegångarna. Projektet skulle även inrymma ett 70-tal bostäder och parkeringsgarage.

Då anade man inte att det skulle ta 17 år och otaliga omritningar innan projektet skulle få en detaljplan som vunnit laga kraft, men i juli 2020 hände det. Sverigehuset gav då ABAKO uppdraget att rita bygglov och förfrågningsunderlag på projektet Stigbergshyllan, som då blivit ett renodlat bostadsprojekt utan vandrarhemslokaler och garage.

Bygglov beviljades sommaren 2021 och i slutet av året drogs projekteringen och byggnationen av de 187 bostadsrätterna i gång av BetonMast Göteborg AB. Vi fick förtroendet av dem att rita bygghandlingen och fick då möjligheten att följa projektet till dess fullbordan.

Vi ser fram emot att följa bygget de närmsta åren. Bostäderna kommer att få en mäktig utsikt över älven och inflyttning är beräknad till årsskiftet 2023/2024 – nästan exakt två decennier efter att de första skisserna gjordes. – Det skall vi fira med tårta till fikat, säger Sandra. Och sen plockar vi upp pennan och fortsätter att rita nästa bostadsprojekt med samma iver och uthållighet.

Läs mer om projektet här.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Hitta en medarbetare