Nytt bårhus i Bollebygd

Nära Bollebygds kyrka kommer att uppföras ett nytt bårhus. I nära samverkan med beställaren, Svenska kyrkan, har byggnadens program vuxit fram med rum för avsked och kistförvaring.  Byggnadens enkla gestalt har utformats i samklang med omkringliggande kulturmiljö, utvändigt med en ljus träfasad och invändigt med synligt KL-trä.

Stor omsorg har lagts på att med integritet, värme och vackert ljus skapa rumsligheter vilka skall ge stöd åt de människor som arbetar i och besöker huset.

Vill du veta mer om Bollebygds nya bårhus? Hör av dig så berättar jag mer.