Nya Regionens Hus, Göteborg

Nya Regionens Hus är först ut av de stora projekt som bildar Göteborgs nya stadsdel mellan Centralstationen och Göta älv.

Kontorshuset rymmer 1500 medarbetare som nu jobbar ABW i en verksamhetsanpassad arbetsmiljö som avspeglar Regionens tydliga värderingar av en attraktiv, modern och tillgänglig arbetsplats för alla. Hållbarhet och kommunikation har varit ledorden.

ABAKO har tagit fram ett aktivitetsbaserat möbelkoncept för all ny och befintlig lös inredning. Över tid har ABAKO i samarbete med Independent Interior arbetat strategiskt för beställaren med en parallellt verklighetsbaserad kostnadsstyrning. Med syftet att kunna genomföra projektet upphandlingstekniskt och samtidigt säkra kvalité, tid och omfattning levererades tidigt en verklighetsbaserad prognos som bekräftas genom resultat i en färdig ABW miljö enligt beskrivning våren 2019

ABW

ABW

ABW är indelat i tre zoner med varsin kulörpalett som representerar Västra Götalands olika vattendrag.

Vattendrag står för kommunikation och blir metaforer för de tre arbetszonerna: älven – samarbetsmiljö, bäcken – lugn miljö och sjön – tyst miljö. Dessa miljöer kodas genom textilkulörer och möbeltyper som är genomgående på alla plan.

Orienterbarhet

Orienterbarhet

En vertikal kulörpalett – från havsblått till solgult – följer husets fasadgradering och blir vånings-id i loungeytorna.

ZON 1 Samarbetsmiljö

ZON 1 Samarbetsmiljö

Samarbetsmiljöer finns runt den vertikala och horisontella kommunikationen, där också hemvistskåpen är placerade.

ZON 2 Lugn miljö

ZON 2 Lugn miljö

Lugna arbetsmiljöer är placerade längst bort i husets båda gavlar.

ZON 3 Tyst miljö

ZON 3 Tyst miljö

Tysta miljöer finns i mittkärnan där man kan stänga en dörr.

 

Matsal = ABW

Matsal = ABW

OAS = ABW

OAS = ABW