Nya Regionens Hus, Göteborg

Mitt i Göteborgs nya stadskvarter kring Centralstationen med närhet till älven har Västra Götalandsregionen byggt ett nytt hus som rymmer 1500 medarbetare. Här implementeras ett nytt sätt att jobba, där man inte har en egen arbetsplats utan i stället en aktivitetsbaserade arbetsmiljö (ABW) att tillgå. 13 olika verksamheter som tidigare var utspridda i Göteborg ska nu ha samma adress och samverka under ett och samma tak.

ABAKO har tagit fram ett aktivitetsbaserat möbelkoncept för all ny och befintlig lös inredning.

Ett hus för alla där kommunikation är ledordet. Tydlighet finns i den vertikala och horisontella orienteringen med olika tillhörigheter och vånings-id.

ABW

ABW

ABW är indelat i 3 zoner med varje sin kulörpalett som representerar Västra Götalands olika vattendrag.

Vattendrag står för kommunikation och blir metaforer för de tre arbetszonerna – samarbetsmiljö, lugn miljö och tyst miljö. Dessa miljöer kodas genom textilkulörer – möbeltyper och är genomgående på alla plan. Arbetsmiljöerna stödjer det arbete som medarbetarna ska utföra under dagen.

ZON 1 Samarbetsmiljö

ZON 1 Samarbetsmiljö

Samarbetsmiljöer finns runt den vertikala och horisontella kommunikationen, där också hemvistskåpen är placerade.

ZON 2 Lugn miljö

ZON 2 Lugn miljö

Lugna arbetsmiljöer är placerade längst bort i husets båda gavlar.

ZON 3 Tyst miljö

ZON 3 Tyst miljö

Tysta miljöer finns i mittkärnan där man kan stänga en dörr.

 

Vill du veta mer om hur vi arbetar med ABW? Kontakta gärna mig.

Matsal = ABW

Matsal = ABW

OAS = ABW

OAS = ABW