Stadsledningskontoret, Kv Högvakten, Göteborg

När 230 medarbetare flyttar in i Kvarteret Högvakten är det med stor respekt för befintliga lokaler i en historisk byggnad där ABAKO har tagit fram ett aktivitetsbaserat möbelkoncept för all ny samt befintlig lös inredning. I samarbetet med Independent Interior har vi arbetat med kvalificerad strategisk projektering samt parallell evidensbaserad kostnadsstyrning som har varit ett stort stöd till vår beställare genom upphandlings skedet

ABW

ABW

ABW är indelat i 3 zoner med varsin kulörpalett. Arbetsmiljöerna stödjer det arbete som medarbetarna ska utföra under dagen.

ZON 1 Samarbetsmiljö - lounge

ZON 1 Samarbetsmiljö - lounge

Kulörpaletten för samarbetsmiljöer avspeglar stadens brus, med sin puls och mängd av olika kulörer. Zon 1 ligger främst ut mot Gustaf Adolfs Torg, där det är liv och rörelse.

Zon 1 Samarbetsmiljö - hemvist

Zon 1 Samarbetsmiljö - hemvist

Hemvistskåp runt stora bord med tunch down-arbetsplatser.

Zon 2 Lugn miljö - skrivarbetsplatser

Zon 2 Lugn miljö - skrivarbetsplatser

Kulörpaletten för de lugna arbetsmiljöerna avspeglar havets brus med harmoniska blå nyanser. Zon 2 ligger främst längst bort från torget, där det är lugnare och tystare.

Zon 2 Lugn miljö - möbel med hög rygg

Zon 2 Lugn miljö - möbel med hög rygg

Möbelgrupper med hög rygg skapar ”rum i rummet” för enskilt arbete.

Zon 3 Tyst miljö - bibliotek

Zon 3 Tyst miljö - bibliotek

Kulörpaletten för de tysta arbetsmiljöerna avspeglar skogens brus, i grön stillsamhet. Zon 2 ligger i mindre stängda rum, men också som enskilda möbler och i biblioteket på hela plan 5.