Kosmosgatan, Bergsjön, Göteborg

I stadsdelen Bergsjön i nordöstra Göteborg har flera insatser med ny bebyggelse gjorts för att öka tillgängligheten och skapa en trevligare atmosfär. För ABAKO har det inneburit flera uppdrag i området kring Kosmosgatan, som nu får en mer varierad karaktär genom olika typer av boendeformer. I den satsning som görs har ABAKO inte enbart varit med som en aktör kring själva bebyggelsen, utan också varit med och påverkat hela områdesplanen.

Beställare/Byggherre: Fastighets AB Balder
År: 2015-2020

Nya bostäder i lamellhusens sockelvåningar

Nya bostäder i lamellhusens sockelvåningar

Byggnadsprojekteringen omfattar bostadskomplement mot lamellhusens socklar, entré- och källarvåning, samt ny layout av entrévåningar med tillkommande lägenheter i de nämnda husen.

De nya bostäderna som ersätter P-husen innebär också att tryggare stråk skapas för de boende, då området öppnas upp i västlig riktning. Nivåskillnaderna hanteras med generösa trappor som blir mötesplatser i söderläge, och sammantaget förbättras hela kommunikationen inom området.

Sammanhållen gestaltning

Sammanhållen gestaltning

ABAKO har också utformat fasaduttrycken på området och skapat en sammanhållande färgsättning för såväl Balders nya radhus som bostadskomplement och befintliga lamellhus. I det arbetet användes lamellhusens fyra olika gavelkulörer som utgångspunkt.