Skaraborgs sjukhus, Skövde

Abako Arkitektkontor har en nyckelroll när mottagningsblocket på sjukhuset i Skövde moderniseras. Planlösningen kommer att stå som typmodell för mottagningar i hela Västra Götalandsregionen. Sjukhuset som ursprungligen byggdes under första halvan av 1970-talet får en genomgripande omgestaltning för att motsvara 2000-talets behov. Sjukvården är under snabb förändring. Den medicinska utvecklingen och nya arbetssätt med ökad patientdelaktighet ställer nya krav på lokalernas utformning.

Ljus och generös entréhall

Ljus och generös entréhall

I mottagningsblocket ingår huvudentré och entréhall med centralreception, restaurang, café, hörsal, bibliotek, apotek och butik.

Vill du veta mer om Skaraborgs sjukhus? Kontakta gärna mig.

God kontakt mellan våningsplanen

God kontakt mellan våningsplanen

Ombyggnaden syftar till att ge sjukhuset en struktur och gestaltning som är välkomnande, öppen och ljus, överskådlig och lätt att orientera sig i.