Skaraborgs sjukhus, Skövde

Abako Arkitektkontor har en nyckelroll när mottagningsblocket på sjukhuset i Skövde moderniseras. Sjukhuset som ursprungligen byggdes under första halvan av 1970-talet får en genomgripande upprustning för att motsvara 2000-talets behov. Sjukvården är under snabb förändring. Den medicinska utvecklingen och nya arbetssätt med ökad patientdelaktighet ställer nya krav på lokalernas utformning.

Beställare: Västfastigheter
År: 2014-pågående

Ljus och generös entréhall

Ljus och generös entréhall

I mottagningsblocket ingår huvudentré och entréhall med centralreception, restaurang, café, hörsal, bibliotek, apotek och butik.

God kontakt mellan våningsplanen

God kontakt mellan våningsplanen

Ombyggnaden syftar till att ge sjukhuset en struktur och gestaltning som är välkomnande, öppen och ljus, överskådlig och lätt att orientera sig i.