Nya Regionens Hus Skövde

BYGGNADENS SYFTE:

Att samlokalisera VGRs verksamheter i Nya Regionens Hus Skövde och främja effektiviteten i arbetssätt, ekonomi, och miljö.

Naturen som inspiration

Naturen som inspiration

Den interiöra gestaltningen tar därför avstamp i naturen som uttryck för att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö. Regionens naturmiljöer omkring Skövde tar plats i kontorsmiljöerna. Det är det den friare naturen som får ta plats.

Orienterbarhet

Orienterbarhet

Respektive kontorsplan har olika grundteman, berg, sjö, slätt, jord och skog. Gemensamt för dessa miljöer är djurlivet och fåglar som rör dig i dem. Olika fågeltyper, tranan, anden och ugglan, blir metaforer för de tre arbetszonerna- samarbetszon, lugn och tyst zon. Dessa miljöer kodas genom textil och möbeltyper och skall gå att känna igen mellan de olika planen.

Torget

Torget

I den vertikala kommunikationen får staden genom torget komma in i byggnaden. Torget, plats för demokrati och möten, tar plats på entréplan samt i de sociala miljöerna i bryggans loungemiljöer på respektive plan.

Önskar du veta mer om Nya Regionens Hus i Skövde? Kontakta gärna mig.