Lövgärdet Familjecentral - Jämlik Stad

Lövgärdet Familjecentral är en del av satsningen “Jämlik Stad” där Västra Götalandsregionen och Göteborg stad samverkar i ett familjecentrerat arbetssätt. Verksamheter så som BVC, Öppen förskola och Socialtjänst samverkar i lokalen för att skapa en trygg miljö för föräldrar och barn tillsammans. Hit kan en komma oavsett ens fråga och kan känna sig trygg med att få den hjälp en behöver.

Familjecentralen är till för alla. Gestaltningen kännetecknas därför av en öppenhet som en kan ta till sig och tolka oavsett bakgrund

LÅT NATUREN KOMMA IN

LÅT NATUREN KOMMA IN

Utgångspunkten för gestaltningen av familjecentralens interiör är att skapa en skyddad och trygg plats som skapar rum för olika händelser och möten. Liksom känslan av att stå i en träddunge och blicka upp mot trädkronorna är målet att miljön upplevs omfamnande men ändå väcker nyfikenhet och lek.

Lövgärdet omgärdas av en vacker natur med Vättlefjälls naturreservat precis intill knuten. Tanken är därför att just naturmiljön får komma in i lokalen. Begrepp så som lek- och dockrum ersätts med skogsgläntan och campingplatsen. Detta visar sig tydligast i glasfolieringar särskilt framtagna till projektet. Öppna förskolan kännetecknas av Surtesjön, BVC och de publika miljöerna av skogen och personalytor av ljunghed.

GLASFOLIERING

GLASFOLIERING

Syftet med glasfolieringarna är att skapa en lugn och harmonisk känsla av naturen samtidigt som de väcker lust och nyfikenhet genom leksignaler. Rummen som bildas av de folierade glaspartierna kombineras med mindre rumsligheter i form av exempelvis tält och tubformade sittbänkar av trä.

Motiven ”skogsgläntan” och ”sjön” är bildkollage av fotografier från naturen i Vättlefjälls naturreservat som bearbetats i skala, lagerverkan och transparens i kombination med illustrerade figurer. Den abstraherade naturen lämnar plats för betraktaren att upptäcka och se olika saker. Små figurer dyker upp för att ge signal om lek. 

Glasets inneboende egenskap av transparens och att skapa flytande gränser nyttjas i uttrycket. Det transparenta trycket på glaset skapar en miljö där fantasivärlden blandar sig med verkligheten.   

Gestaltningen utvecklades i nära samarbete med pedagoger, samordnare och planeringsledare där miljön får ett pedagogiskt syfte. Den naturlika miljön inomhus kan genom lek och Öppna förskolas projekt tillgängliggöra den verkliga naturen utanför.

Vill du veta mer...? Kontakta mig!