Läroverket, Skövde

I nära samverkan med entreprenör, Skövde Kommun och verksamhet har vi arbetat med ombyggnation och renovering av det anrika Läroverket. Att ta hand om befintliga värden och samtidigt tillskapa nya har varit ledord när Läroverket omvandlats till ett gemensamt Campus för Kommunens vuxenutbildningar.

Beställare/Byggherre: Skövde kommun
Entreprenör: Brixly
Foto: ABAKO
År: 2022-2024

Återfunna dörrar

Återfunna dörrar

Fina originaldörrar som återfunnits i källaren har restaurerats och återtagit sin plats.

Små och stora ingrepp

Små och stora ingrepp

Ventilationssystemen har bytts ut, fönster och ytskikt har renoverats och förutom de större ingreppen har mindre verksamhets- och tillgänglighetsanpassningar gjorts.

Campusets sociala kärna

Campusets sociala kärna

Den gamla uttjänta gymnastiksalen har förvandlats till ett gemensamt café, lunchrum och studieplatser. Det nya bjälklaget har gett plats för fler bokningsbara rum och ytor för självstudier. För att få ner ljus på det nedre planet har bjälklaget utförts som ett entresolplan.

Läsbar årsring

Läsbar årsring

De tillkomna byggnadsdelarna har utförts i trä, i kontrast mot den gamla stenbyggnadens vitputsade ytor, och blir på så sätt en läsbar årsring. På andra håll i byggnaden, där mindre åtgärder gjorts, har strategin varit att ge nytt liv åt den ursprungliga karaktären.

 

Förnyelse genom återbruk

Förnyelse genom återbruk

Ett fokus i projektet har varit en ambition att återbruka byggnadsdelar såsom äldre armaturer och dörrpartier, som kunnat restaureras och ges nytt liv. Även t.ex. dragskåp har kunnat återbrukas från andra skolor.

Ökad tillgänglighet

Ökad tillgänglighet

En ny hiss har med hög precision kilats in i byggnadens norra trapphus, vilket gjort att den fina aulan på översta planet, som även den är tänkt att användas som studieplatser av eleverna, har kunnat bli tillgänglig.

Vill du veta mer? Kontakta mig!