Lagmansgymnasiet

År 2018 påbörjade Abako programarbete och projektering av utbyggnad av Lagmansgymnasiet i Vara. Gymnasiet som erbjuder såväl praktiska program som studieförberedande program är ,pga ökande elevantal, i behov av fler och större lokaler. Mot entrégatan byggde vi därför en flygel med luftiga lärosalar, ett flertal grupprum samt även arbetsrum för lärare och övrig personal.

Skolan fick en ny, tydlig huvudentré  mot skolans entrétorg, som de delar med Vara konserthus. I projektet ingick även en tillbyggnad av administrationslokaler samt en kompletterande utbyggnad för IM-programmet, där elever med särskilda behov får en lugn och trygg skolmiljö. Det har varit en utmaning att skapa en tydlig tilltalande tillbyggnad. Vi har valt att arbeta med lugna, gedigna material, bl.a en invändig vägg med kryssfanér i ask, ljusa gummimattor och kulörer som knyter an till befintlig byggnad.

Intresserad av att veta mer...? Kontakta mig!