Kongahälla Närhälsan och Habilitering

Vårdcentral, Rehabmottagning, Ungdomsmottagning, BVC, Barnmorskemottagning, Ungdomsmottagning, Vaccinering och Habilitering & Hälsa samlokaliseras i nytt vård- och hälsocentrum.

ÄLVEN BINDER SAMMAN

ÄLVEN BINDER SAMMAN

Som en röd tråd genom de olika verksamheterna går älven som tema. Älven binder samman och bildar en gemensam bas.

 

I väntrummen skapas olika karaktärer anpassat efter verksamhetens målgrupp, behov och identitet. Teman så som ”Livet under vatten” på BVC, ”Älvängar” i vårdcentralen och ”Trädgårdskafé” i det gemensamma pausrummet. Lokalerna innehåller utöver vårdmiljö även rum för möte, konferens och paus.

Har du funderingar hur vi kan hjälpa Er arbetsplats...?

ÅTERBRUK

ÅTERBRUK

Nya möbler kombineras med återbrukade möbler. Vid nyinköp ligger stort fokus på miljö, enl. VGRs miljöpolicy.

ABAKO tog fram interiörkoncept för färgsättning och lös inredning; sammanställning ytskikt, kulör och material samt förfrågningshandlingar för upphandling av lös inredning.