Kolla Parkstad, Kungsbacka

2018 vann vi markanvisningen om ett nytt bostadskvarter i Kolla Parkstad ihop med BJC Group. Sedan följde vi projektet genom projekteringen till slutförande 2021.