Kajpromenaden, Karlstad

Markanvisningstävling ihop med PEAB 2020 som vi vann och sedan följde till förfrågningsunderlag.