Gällinge förskola, Kungsbacka

När Gällinge förskola skulle utökas med två nya avdelningar och ett mottagningskök blev lösningen en tillbyggnad i form av en gång som band samman byggnadens olika delar. Utöver att fungera som entré och kommunikationsyta mellan kök och avdelningar kunde denna yta, som en bonus, även nyttjas som ateljé. Abako har drivit projektet genom förstudie, programhandling, förfrågningsunderlag och avslutningsvis i bygghandling och har tillsammans med de mycket engagerade pedagogerna kunnat skapa en byggnad som passar förskolans pedagogik och verksamhet.

Beställare/Byggherre: Kungsbacka kommun
År: 2020-2022
Fotograf: Bert Leandersson

Platsbyggda hyllor i entrén främjar läslusten

Platsbyggda hyllor i entrén främjar läslusten

Kontrastmarkeringar med skogsmotiv

Kontrastmarkeringar med skogsmotiv

Byggnaden är lantligt belägen och ligger omgiven av skog. Naturen som tema är närvarande i förskolans verksamhet, och finns gestaltat i till exempel i kontrastmarkeringar som har fått sitt utseende efter avdelningarna tallen och granen.

Passage och kreativ ateljé

Passage och kreativ ateljé

Projektets största utmaning var att få till logistiken mellan kök och avdelningar och lösningen blev gången som binder samman funktionerna och byggnadsdelarna. Utrymmet används som ateljé och genom fönster till köket kan barnen se hur maten tillagas.

Vill du veta mer? Kontakta gärna mig.