Frillesåsskolan

Frillesåsskolan är en F-9-skolan som kompletteras med ny byggnad innehållande lärmiljöer, café och lokaler för specialämnen. Projektet innehåller även en omfattande om- och tillbyggnad av kök- och matsalsbyggnad för att denna ska kunna servera skolans 800 elever lunch och mellanmål, samt även leverera mat till närliggande förskolor.

Planeringen av skolan utgår från ledordet ”skolan mitt i byn”. Skolan ska vara som Frillesås vardagsrum – ett aktivt hus som lever stora delar av dygnet. Lokalerna i det nya huset ska kunna hyras ut till bland annat kulturskola och studieförbund, och på så sätt ökar nyttjandegraden och samtidigt de sociala kontakterna i tätorten.

Ett inbjudande entrétorg

Ett inbjudande entrétorg

Ambitionen med entrétorget är att skapa ett ljust och öppet rum som knyter ihop huset samtidigt som undervisningen kan flytta ut här om det behövs större fria ytor.

 

Vill du veta mer...? Kontakta mig!