Frillesåsskolan, Kungsbacka

Frillesåsskolan är en F-9-skolan som kompletteras med ny byggnad innehållande lärmiljöer, café och lokaler för specialämnen. Projektet innehåller även en omfattande om- och tillbyggnad av kök- och matsalsbyggnad för att denna ska kunna servera skolans 800 elever lunch och mellanmål, samt även leverera mat till närliggande förskolor.

Planeringen av skolan utgår från ledordet ”skolan mitt i byn”. Skolan ska vara som Frillesås vardagsrum – ett aktivt hus som lever stora delar av dygnet. Lokalerna i det nya huset ska kunna hyras ut till bland annat kulturskola och studieförbund, och på så sätt ökar nyttjandegraden och samtidigt de sociala kontakterna i tätorten.

Nominerad till Kungsbacka kommuns arkitekturpris 2023.

Beställare/Byggherre: Kungsbacka kommun
År: 2019-2020
Fotograf: Bert Leandersson

Vill du veta mer? Kontakta mig!