Ekedals Förskola

EN FÖRSKOLA ATT LÄNGTA TILL

Vid Bolognerskogen i centrala Skövde har ABAKO planerat en ny förskola från helhet till detalj. Byggnaden länkas samman med Ekedals äldreboende och ett nytt tillagningskök, som ska serva båda verksamheterna, placeras som en länk mellan befintlig och ny byggnad. Utgångspunkt för gestaltningen har varit den vision som tidigt formulerades gemensamt i projektgruppen: stimulerande för alla sinnen, trygghet och en förskola att längta till.

Gedigna material och en lugn färgsättning med naturen som utgångspunkt, skapar en trygg och trivsam miljö för lek, lärande och vila. Vackert ljusinfall och spännande utblickar, liksom material med olika textur, stimulerar fantasin.

 

 

Gedigna material och en lugn färgsättning med naturen som utgångspunkt, skapar en trygg och trivsam miljö för lek, lärande och vila. Vackert ljusinfall och spännande utblickar, liksom material med olika textur, stimulerar fantasin.

Rummen har olika karaktär, och fönstersättningen är anpassad efter barnens storlek och behov; bl. a finns djupa, ombonade fönsternischer att krypa upp i när man vill spana ut. På entréplanet finns vattenlek för de minsta barnen, och en trappa upp finns ateljé och en liten scen.

Vill du veta mer...? Kontakta mig!