Diseröds förskola

Förskolan är utformad i två plan och rymmer sex olika avdelningar. Byggnaden präglas av taktila materialval och en lika yteffektiv som flexibel planlösning. Två av avdelningarna används nu som skola för de yngre barnen. För att skapa en lugn helhetsmiljö har bland annat bänkar och skåp byggts in i nischer.

Miljöfrågorna har varit centrala i utformningen. Det har varit viktigt med dagsljus i alla rum samt att välja vackra och naturliga material som tål att åldras och underhållas.

Miljöklassning: Miljöbyggnad Guld.

 

Mer info finns om du följer länken under bilden ovan.

Vill du veta mer..? Kontakta mig!