En ny stadsdel i Skene

En ny stadsdel i Skene

Detaljplanen för 250 nya bostäder i Kungsfors är nu ute på samråd.

ABAKO har medverkat i detaljplanearbetet för en ny stadsdel med drygt 200 bostäder, förskola och verksamhetslokaler i Kungsfors.

Den nya stadsdelen ska få förutsättningar att bli en levande stadsdel med hjälp av en samlande stadsgata där alla rör sig och det finns verksamheter i bottenvåningarna. Bostadsgårdarna öppnar sig mot ängen som sluttar ner mot Viskan. Alla bostäder kan ha soliga uteplatser mot grönskan och utsikten.

Läs mer om projektet här. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Hitta en medarbetare