Bostäder Kungsfors, Skene

Kungsfors gamla fabriker i Skene fortsätter att utvecklas. ABAKO har tillsammans med fastighetsägaren Hans-Erling Andersson under de senaste femton åren utvecklat området till ett modernt handels- och verksamhetscentrum. Nästa steg är att etablera en ny stadsdel med drygt 200 bostäder, förskola och verksamhetslokaler på ängen söder om köpcentrumet.

En levande stadsgata

En levande stadsgata

Den nya stadsdelen ska få förutsättningar att bli en levande stadsdel med hjälp av en samlande stadsgata där alla rör sig och det finns verksamheter i bottenvåningarna.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med utveckling av bostadsområden?

Naturnära bostäder med utsikt

Naturnära bostäder med utsikt

Bostadsgårdarna öppnar sig mot ängen som sluttar ner mot Viskan. Alla bostäder kan ha soliga uteplatser mot grönskan och utsikten.

Underlag till detaljplan

Underlag till detaljplan

Illustrationskarta till samrådshandlingen. ABAKO har tagit fram underlag till detaljplanen och agerat stöd till beställaren i processen med kommunen.