VGR Nya Regionens Hus, Göteborg

Med ett centralt läge i Göteborgs nya stadskvarter tät på Centralstationen och älven finns nu ett nytt 14 vån höghus som ska rymma 1500 medarbetare. Ett nytt sätt att jobba där man inte har en egen arbetsplats men istället en ABW aktivitetsbaserade arbetsmiljö att tillgå. 13 olika verksamheter som tidigare var utsprid i Göteborg ska nu ha samma adress och samverka under ett och samma tak.

ABAKO har tagit fram ABW möbelkoncept för all ny samt befintlig lös inredning.

ETT HUS FÖR ALLA där KOMMUNIKATION är ledordet. TYDLIGHET finnas i den vertikala och horisontella ORIENTERING med TILLHÖRHET och VÅNINGS-ID.

ABW

ABW

ABW är indelat i 3 zoner med varje sin kulörpalett som representerar VGRs olika vattendrag.

Vattendrag står för kommunikation och blir metaforer för de tre arbetszonerna – samarbetsmiljö, lugn miljö och tyst miljö. Dessa miljöer kodas genom textilkulörer – möbeltyper och är genomgående på alla plan. Arbetsmiljöerna stödjer det arbete som medarbetarna ska utföra under dagen.

ZON 1 Samarbetsmiljö

ZON 1 Samarbetsmiljö

Samarbetsmiljöer finns runt vertikal/horisontell kommunikation där också hemvistskåpen är placerad.

ZON 2 Lugn miljö

ZON 2 Lugn miljö

Lugna arbetsmiljöer är placerad längst bort i husets båda gavlar.

ZON 3 Tyst miljö

ZON 3 Tyst miljö

Tysta miljöer finns i mittkärnan där man kan stänga en dörr!

 

Matsal = ABW

Matsal = ABW

OAS = ABW

OAS = ABW

Önskar du veta mer om Regionens Hus? Kontakta gärna mig.