Modern design i gamla sillfabriken

Vid Älvsborgsbrons södra fäste i västra Göteborg ligger Sillfabriken. När industriepoken är förbi har huset från 1949 omvandlats. Abako har skapat moderna lokaler som möter kreativa företags behov och krav på flexibilitet och hållbarhet. – Det har varit viktigt att…
Läs hela nyheten

Abako är med och lyfter Svenska Mässan

Svenska Mässan hade 1,8 miljoner besökare under 2016 och genererade cirka 2,7 miljarder i besöksnäringseffekter till Göteborgsregionen. Mötesplatsen är i en mycket expansiv utveckling för att kunna möta efterfrågan, inte minst på större internationella möten. Det centrala läget med idag…
Läs hela nyheten

Från Skövde via London till Abako

Efter uppväxten i Skövde drog Tomas Payani Gunnarsson till London. Där studerade han och jobbade som arkitekt i några år. – I England var jag på ett kontor som huvudsakligen arbetade med restaurering och renoveringar av kulturhistoriska byggnader. Det var…
Läs hela nyheten

Mark i Mark – för framtidens bostäder

På uppdrag av Marks kommun har Abako Arkitektkontor tagit fram Markkatalogen. Den innehåller skisser, inspirationsbilder och förslag till helhetsgrepp med utgångspunkt i landskapets dramatiska förutsättningar. På 24 sidor beskrivs åtta kommunägda områden som är lämpliga för bostäder. – Vi har…
Läs hela nyheten