ABAKO är ett arkitektkontor i Göteborg med 40 arkitekter, inredningsarkitekter, ingenjörer och visualiserare. Vi driver och äger företaget tillsammans. Det skapar trivsel och ett stort engagemang i uppdragen. Välkommen att arbeta tillsammans med oss!