Stensjön, Mölndal

Ett område med variation

Högst uppe på berget med fantastisk utsikt ovanför Stensjön har ABAKO ritat 13 villor, sex souterränghus och sju tvåplanshus. ABAKO har även ritat åtta flerbostadshus nedanför berget med sammanlagt 72 lägenheter.

Tvåplanshusen

Tvåplanshusen

Husen, som har en BOA på ~145 m², är klädda med grått tegel och har ett närmast kubistiskt formspråk. Tvåplanshusen är grupperade runt vändplanen vid vägens slut. Husen har utformats för en låg energiförbrukning både genom sina kubiska former och sina väggkonstruktioner.

Suterränghusen

Suterränghusen

Souterränghusen ligger parvis spegelvända kring sina carportar, som därmed får en undanskymd placering. Husens fasta inredning och ytskikt har ägnats mycket stor omsorg och arbetet med de interiöra miljöerna har pågått under hela projekteringen.

Vill du veta mer om bostäderna i Stensjön? Kontakta gärna mig.

Utsikt

Utsikt

Villorna som ligger högst upp på berget har en fantastisk utsikt över Stensjön

Flerbostadshus

Flerbostadshus

Husen ligger parvis runt en entrégård med angöring och parkering. Husens balkonger är riktade mot söder och väster och har utsikt över Stensjön. Husen är utformade för låg energiförbrukning.

Träffen

Träffen

En lokal för fest, övernattning och möten. Gemensam för alla bostadsrättsföreningar i Stensjön