Södra Bergsjön, Göteborg

Upprustning och förtätning i förorten

Vår utgångspunkt är att ta tillvara och bygga vidare på befintliga kvaliteter. I området finns välplanerade bostäder omgivna av mycket grönska. Avstånden är dock stora och gångvägarna upplevs som otrygga. Genom att komplettera bebyggelsen i strategiska lägen skapas såväl trygghet som en ny boendeform. Radhus i två våningar bidrar till en välkomnande, småskalig karaktär.

Tryggare stråk och ökad tillgänglighet

Tryggare stråk och ökad tillgänglighet

En viktig utgångspunkt är att skapa trygga stråk. Genom att riva parkeringsdäcken och ersätta dem med bostäder i två plan öppnas området även åt väster. Entréer, balkonger och uteplatser placeras i soligt västerläge med utblick över gator och stråk.

En ny skala och möjlighet till en ny boendeform

En ny skala och möjlighet till en ny boendeform

Med radhus och mindre flerbostadshus får området en ny boendeform. De som redan bor i området kan få en större bostad och en egen täppa. Det öppnar också för att Södra Bergsjön på sikt kan få en allt mer blandad befolkning genom att attrahera barnfamiljer och andra som söker ett naturnära, prisvärt boende. Tanken är att den tillkommande bebyggelsen ska ha olika upplåtelseformer, såväl hyres- som bostadsrätter.

"Vi vill bevara och komplettera det som är bra. Det stora parkrummet behålls som trafikfri zon för lek och umgänge för människor i olika åldrar."

Lokaler för verksamheter och förskola

Lokaler för verksamheter och förskola

En förskola med 4-6 avdelningar föreslås i områdets södra del. Den nås lätt med såväl bil som kollektivtrafik, samtidigt som barnen får tillgång till en stimulerande lekmiljö i anslutning till den trafikfria parken.